gitti de geldi ne demek?

 1. Yaşayabileceğinden umut kesilecek kadar ağır hastalık geçirip de iyi olanlar için söylenir.

gitti gider

 1. Söz konusu olan şeyin bir daha gelmeyeceğini, ele geçmeyeceğini anlatır.

gittikçe

 1. Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
 2. (en)Increasingly.
 3. (en)Steadily.
 4. (en)More and more.

de

 1. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Da / de.
 3. (en)Also.
 4. (en)Withal.
 5. (en)As well.
 6. (en)Upon.
 7. (en)Death PC Paid in full through consolidation loan.
 8. (en)Flection - The amount of deformation or bending in a pallet or pallet component under load.
 9. (en)The two-character ISO 3166 country code for GERMANY.
 10. (en)Of; from - used in names MM - expresses assent UN - one.

geld

 1. Enemek, burmak
 2. Zayıf düşürmek
 3. Kısırlaştırmak
 4. Hadım etmek
 5. İğdiş etmek
 6. Esaslı bir şeyden mahrum etmek
 7. Kuvvetini kesmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gitti gidergittikçegittikçe artmakgittikçe artmaktagittikçe azalarakgittikçe başarılı olmakgittikçe güçlenmekgittikçe incelengittikçe incelen şeygittikçe yükselen ahenkgitter cellgitter hücresigitterngitgit aralığıgit başımdangit buradangit düğmesidede aeratede aerationde angelis methodDe angelis yöntemide beceriksizde bonne gracede broglie dalgasıDe Broglie hipotezide broglie hypotesisdd 76d aD aktifleştirilmiş bitkisel sterolD aktifleştirilmiş hayvansal sterol
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın