göz akı ne demek?

 1. Göz yuvarının dışını saran, katılgan dokudan oluşmuş, dayanıklı beyaz çeper, sert tabaka.
 2. Gözün tunika fibroza bulbisinin saydam olmayan, sert, beyaz renkli arka kısmı, sklera.
 3. (en)Sclera.
 4. (en)White.
 5. (la)Sclera

göz akı oluğu

 1. Tunica fibrosa bulbinin, sıklera ve kornea denilen iki kısmı arasındaki sınırı veren daire biçiminde sığ oluk, sulkus sıklera.
 2. Tunica fibrosa bulbi'nin, sklera ve kornea denilen iki kısmı arasındaki sınırı veren daire biçiminde sığ oluk, sulkus sklera.Dgr.: anat. sulcus sclerae
 3. (la)Sulcus sclerae

göz akı yangısı

 1. (en)Scleritis.

akı

 1. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.
 2. Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.
 3. Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
 4. Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi niceliği.
 5. Cömert kişi.
 6. Eli açık, yiğit.
 7. (en)Flux.
 8. (en)Flux, luminous flux.
 9. (al)Kraftfluss, Fluss
 10. (al)Strom, Lichtstrom

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göz akı oluğugöz akı yangısıgöz abdüksiyonugöz açamamakgöz açıp kapayıncaya kadargöz açtırmamakgöz açtırmayangözgöz ağrısıgöz ahbaplığıgöbgöbbasangöbbengöbeçgöbedeakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğuakıalpakıbakıbenakıbetakıbetine uğramak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın