akıbet ne demek?

 1. Bir iş veya durumun sonu, sonuç

  Sen akıbetini pek hak etmemişe benziyorsun.

  R. N. Güntekin

  Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum.

  İ. O. Anar
 2. Sonunda, önünde sonunda.

  Kurdun oğlu akıbet kurt olur, demiş ve bu söz beş muallimin meslek ve ilim haysiyetine dokunmuştur.

  R. N. Güntekin
 3. Neticede
 4. Gelecek, istikbal, son, nihayet

  Çocuklarının akıbetini hiç düşünmüyorsun.

  Hak girmeyen sarayın âkıbeti: Kül duman.

  M. E. Yurdakul
 5. Bir kimsenin başına gelebilecek hal, karşılaşılabilecek durum

  Eğer böyle bir âkıbete uğrarsan…

  R. N. Güntekin
 6. Bitim
 7. (en)Result.
 8. (en)Outgrowth.
 9. (en)Aftermath.
 10. (en)Curtains.
 11. (en)Denouement.
 12. (en)Event.
 13. (en)Issue.
 14. (en)Doom.
 15. (en)Fate.
 16. (en)Consequence.
 17. (en)Outcome.
 18. (en)Attendant.

akıbetine uğramak

 1. Birinin düştüğü kötü duruma düşmek.

akıben

 1. Bir işin veya halin sonu.
 2. Sonunda, netice.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akıbetine uğramakakıbenakıbakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın