akıbetine uğramak ne demek?

 1. Birinin düştüğü kötü duruma düşmek.

  Ben Kristof Kolomb'un akıbetine uğramak istemiyorum.

  S. F. Abasıyanık

akıbet

 1. Neticede
 2. Gelecek, istikbal, son, nihayet
 3. Bir kimsenin başına gelebilecek hal, karşılaşılabilecek durum
 4. Bir iş veya durumun sonu, sonuç
 5. Sonunda, önünde sonunda.
 6. Bitim
 7. (en)Result.
 8. (en)Outgrowth.
 9. (en)Aftermath.
 10. (en)Curtains.

akıben

 1. Bir işin veya halin sonu.
 2. Sonunda, netice.

uğramak

 1. Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak
 2. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek
 3. Fırlayarak çıkmak, dışarı çıkmak
 4. Kötü duruma konu olmak
 5. Yaklaşmak
 6. Karşılaşmak, maruz kalmak
 7. Cin, peri çarpmak.
 8. (en)To drop in on.
 9. (en)To drop by.
 10. (en)To stop by.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akıbetakıbenakıbakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğuuğramakuğramauğramamakuğrauğrakuğrak yeriuğralamauğralamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın