göstermeci ne demek?

  1. Cinsel organlarını göstermeyi, sergilemeyi seven ruh hastası, ut açıcı, teşhirci.
  2. (en)Exhibitionist, one who is showy or flamboyant; one who exposes his genitals to others (Psychiatry).

göstermeci tiyatro

  1. Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold'un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb.
  2. (en)Presentational theatre.
  3. (fr)Théâtre épique

göstermecilik

  1. Cinsel organlarını gösterme biçiminde görülen ruhsal sapıklık, ut açıcılık, teşhircilik, eksibisyonizm.
  2. Kendini üstün gösterme çabası
  3. Dikkat ve ilgiyi üzerine çekebilmek için olağandışı ve uygunsuz davranışlarda bulunma.
  4. (en)Exhibitionism, showiness, flamboyance, tendency to attract attention as a result of one's behavior; compulsive desire to exposing one's genitals to others (Psychiatry).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göstermeci tiyatrogöstermecilikgöstermecilik gereksinmesigöstermegösterme adılıgösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağıgöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın