adıl n si ne demek?

 1. (Derleme. zamir “n” si, zamir ünsüzü) Çok defa 3. kişi iyelik ekleriyle, ad durumu ekleri arasına giren ve 3. kişi adıllarıyle kullanılan -n- ünsüzü: Evini (ev-i-n-i) , evine (ev-i-n-e) , evinde (ev-i-n-de) , evinden (ev-i-n-den) , evinin (ev-i-n-in) , evlerini (ev-) er-i-n-i) , bahçesini (bahce-si-n-i) , bahçelerinden (bahçe-ler-i-n-den) , onu (o-n-u) , ona (o-n-o) , onda (o-n-da) , ondan (o-n-dan) , onun (o-n-un) , bunu (bu-n-u) , şundan (şu-n-dan) vb.
 2. (en)Pronominal “n”.
 3. (fr)Pronominal “n”

adıl fıyat

 1. (en)Just price

adıl görevi yapan

 1. (en)Pronominal.

n

 1. N, İngiliz alfabesinin on dördüncü harfi.
 2. Azot.
 3. Normalite.
 4. Nükleosit.
 5. Asparajin.
 6. Azotsuz öz madde.
 7. Avagadro sayısı.
 8. (en)Normality.
 9. Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.
 10. Nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.

si

 1. Gam dizisinde la ile do arasındaki ses.
 2. Bu sesi gösteren nota işareti.
 3. Silisyum elementinin simgesi.
 4. Silisyumun simgesi.
 5. (en)Syllable applied, in solmization, to the note B; more recently, to the seventh tone of any major diatonic scale.
 6. (en)It was added to Guido's scale by Le Maire about the end of the 17th century.
 7. (en)International System of Units.
 8. (en)Systeme International The international system of unit measurement.
 9. (en)The International System of Units, which is based on seven fundamental quantities: the meter , kilogram , second , kelvin , ampere , mole , and candela.
 10. (en)The International symbol for the metric unit used by the United States.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adıl fıyatadıl görevi yapanadıl tamlamasıadılADIadı altındaadı anılmayanadı batmakadı batsınnn an açık yuvarn ağırlıkn aminotridekanN asetilasyonn asetilgalaktozaminn asetilglikozaminn asetilmuramik asitN asetilnöraminik asitababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın