görünü düzenleme ölçeri ne demek?

 1. Yanıtlayıcıya çeşitli kesitleri yansıtan görüntüler sunup bunları bir olay ya da öykü biçiminde düzenlemesini isteyerek tutumları ölçen ölçer.
 2. (en)Picture arrangement test.

görünü birimli çizim

 1. Gözlem sıklıklarını, görünülerle simgelenmiş ölçünlü birimlerle dile getiren çizim. bkz. çizimleme, görünülü çizim.
 2. (en)Pictorial unit charts.

görünüleme

 1. Verileri görsel kavramaya elverişli biçimde sunma.
 2. (en)Illustration.

düzenleme

 1. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.
 2. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
 3. Güreş karşılaşmalarını düzenleyip yapılmalarını sağlama.
 4. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası
 5. İşlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması.
 6. Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma.
 7. Biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi.
 8. (en)Composition, frame composition,.
 9. (en)Adjustment, lighting.
 10. (en)Arrangement.

ölçer

 1. Ateşi karıştıracak demir kol.
 2. Ölçü yapan aygıt.
 3. Ölçü yapan aygıt.
 4. (en)Meter.
 5. (en)Rake.
 6. (en)Poker.
 7. (en)Fire hook.
 8. (en)Stoker.
 9. (en)Gridiron.
 10. (en)Backbar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görünü birimli çizimgörünülemegörünülü çizimgörünülü öykü ölçerigörünülü sorugörünülü yordamgörünümgörünüm kartıgörünüm oranı düzeltmesigörünüm yöntemigörüngörüncegörünçgörünç işleyimigörünççüdüzenlemedüzenleme denetimidüzenleme haznesidüzenleme ıskartasıdüzenleme ıznidüzenleme içindüzenleme kuruludüzenleme kutusudüzenleme ortaklık payıdüzenleme özellikleridüzenledüzenle buldüzenle ıçeriğidüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın