görünü birimli çizim ne demek?

 1. Gözlem sıklıklarını, görünülerle simgelenmiş ölçünlü birimlerle dile getiren çizim. bkz. çizimleme, görünülü çizim.
 2. (en)Pictorial unit charts.

görünü düzenleme ölçeri

 1. Yanıtlayıcıya çeşitli kesitleri yansıtan görüntüler sunup bunları bir olay ya da öykü biçiminde düzenlemesini isteyerek tutumları ölçen ölçer.
 2. (en)Picture arrangement test.

görünüleme

 1. Verileri görsel kavramaya elverişli biçimde sunma.
 2. (en)Illustration.

birim

 1. Bir kümenin her elemanı.
 2. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
 3. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.
 4. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
 5. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.
 6. Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.
 7. Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.
 8. bir tanem, biriciğim
 9. Bir tanem, sevdiğim, biriciğim.
 10. (en)Unit, measuring unit.

çizim

 1. Çizme işi.
 2. Çizilerek oluşturulmuş biçim.
 3. Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi.
 4. (Resim) Kurşunkalem, çini mürekkebi, kömür kalem ya da boya ile yapılmış çizgi resim.
 5. (en)Design work.
 6. (en)Artwork.
 7. (en)Drawing.
 8. (en)Construction.
 9. (en)Illustration.
 10. (en)Picture.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görünü düzenleme ölçerigörünülemegörünülü çizimgörünülü öykü ölçerigörünülü sorugörünülü yordamgörünümgörünüm kartıgörünüm oranı düzeltmesigörünüm yöntemigörüngörüncegörünçgörünç işleyimigörünççübirimli halkabirimli nicel değişkenbirimler bölüğübirimlere ayırmakbirimleştirmekbirimleştirmemekbirimbirim basamakbirim bit eşlemibirim boylubirim dairebiribiri çeyrek geçiyorbiri eşikte biri beşiktebiri hariçbiri muattal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın