düzenleme kutusu ne demek?

  1. (en)Edit box.

edit

  1. Başkasının yazdığı bir yazıyı basılmak üzere hazırlamak, telif etmek
  2. Düzeltmek, düzenlemek
  3. Bir gazetede mesül müdür olmak.
  4. Kısaltmak, yayına hazırlamak, baskıya sokmak, yönetmek, yazımlamak (data), yerli yerine koymak

düzenleme kurulu

  1. Ayaktopu karşılaşmalarını düzenlemek ve oyunlarla ilgili işleri yürütmekle görevli kurul.
  2. (en)Committee of organisation.

düzenleme denetimi

  1. (en)An edit control

kutusu

  1. (en)B box

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düzenleme kuruludüzenleme denetimidüzenleme haznesidüzenleme ıskartasıdüzenleme ıznidüzenleme içindüzenlemedüzenleme ortaklık payıdüzenleme özellikleridüzenleme saatidüzenledüzenle buldüzenle ıçeriğidüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisikutusukutukutu aşağıkutu çarpımıkutu çizimikutu çizimlerkutkut almakkut inancıkut kemiğikuta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın