düzen ne demek?

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem

  Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır.

  R. N. Güntekin
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile

  Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak.

  E. E. Talu
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.
 11. (en)Regulation.
 12. (en)Formation.
 13. (en)Arrangement.
 14. (en)Coordination.
 15. (en)Harmony.
 16. (en)System.
 17. (en)Orderliness.
 18. (en)Array.
 19. (en)Contexture.
 20. (en)Convention.
 21. (en)Cosmos.
 22. (en)Disposal.
 23. (en)Disposition.
 24. (en)Get-up.
 25. (en)Layout.
 26. (en)Make-up.
 27. (en)Method.
 28. (en)Regime.
 29. (en)Right.
 30. (en)Scheme.
 31. (en)Trim.
 32. (en)Sequence.
 33. (en)Setup.
 34. (en)Trick.
 35. (en)Trickery.
 36. (en)Device.
 37. (en)Installation.
 38. (en)Organization.
 39. (en)The social order.
 40. (en)The system.
 41. (en)Mechanism.
 42. (en)Linkage.
 43. (en)Set-up.
 44. (en)Contrivance.
 45. (en)Accord.
 46. (en)Gadget.
 47. (en)Gear.
 48. (en)Plan.
 49. (en)Plant.
 50. (en)Train.
 51. (en)Tree.
 52. (en)Program (me.
 53. (en)Tool.
 54. (en)Machine.

düzen açıklaması

 1. Bir tiyatro eserinin metninde dekor, giysi vb. ile oyuncuların görünüşleri, davranışları üzerine yapılan açıklama.
 2. Yazarın, oyun betiğinde, yere, girişlere, çıkışlara, dekore, giysilere, donatımlıklara, müziğe, çeşitli etmenlere, kişilerin görünüşlerine ve davranışlarına ilişkin çoğu kez ayraç içinde yaptığı açıklama.
 3. (en)Stage direction.

düzen akçesi

 1. Yeniçeri ocağına katılan acemi oğlanlara verilen para.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisidüzen kurmakdüzen menüsüdüzen öncesi günlemeçli çekdüzen penceresidüzen tekerdüzen vermekdüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın