görünülü yordam ne demek?

 1. Açık ya da örtük anlatımlı, belli durumları yansıtan görünüler kullanarak yada görsel uyaranlara başvurarak tutumları ölçen çıkarıma ya da uzancaiı yordam.
 2. (en)Pictorial technique.

görünülü çizim

 1. Gösterme kolaylığını artırmak amacıyla görünülü anlatımlara yer veren çizim.
 2. (en)Pictorial filler.

görünülü öykü ölçeri

 1. Yanıtiayıcıya, konuşmaları gösteren balonları boş bırakılmış görünüler sunan ve bu boşlukların doldurulmasını isteyerek verilen yanıtlara göre tutumları ölçen ölçer.
 2. (en)Cartoon test.

yordam

 1. Yatkınlık, alışkanlık, yeti, meleke.
 2. Kılavuz, yardımcı.
 3. Çalım.
 4. Çeviklik, çabukluk.
 5. Kılavuz, rehber.
 6. Beceri, yatkınlık.
 7. Gelenek, görenek.
 8. Anlayış, yerinde davranış.
 9. Kural, yöntem; düzen.
 10. (en)Procedure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görünülü çizimgörünülü öykü ölçerigörünülü sorugörünülemegörünü birimli çizimgörünü düzenleme ölçeriyordamyordam bölümüyordam tabanıyordam yönelimli dilyordama yönelik dilyordamlıyordamlıkyordamsal dilyordamsal olmayan dilyordamsızyoryorakyoraklık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın