düzenleme ıskartası ne demek?

 1. (en)Regulatory discard

regulatory

 1. Düzenleyici

düzenleme

 1. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.
 2. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
 3. Güreş karşılaşmalarını düzenleyip yapılmalarını sağlama.
 4. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası
 5. İşlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması.
 6. Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma.
 7. Biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi.
 8. (en)Composition, frame composition,.
 9. (en)Adjustment, lighting.
 10. (en)Arrangement.

düzenleme denetimi

 1. (en)An edit control

ıskarta

 1. Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar.
 2. Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal.
 3. Herhangi bir sebepten dolayı değerini kaybetmiş mal.
 4. (en)Weedy.
 5. (en)Discard.
 6. (en)Reject.
 7. (en)Rejection.
 8. (en)Throw-out.
 9. (en)Waster.
 10. (en)Waste product.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düzenlemedüzenleme denetimidüzenleme haznesidüzenleme ıznidüzenleme içindüzenleme kuruludüzenleme kutusudüzenleme ortaklık payıdüzenleme özellikleridüzenleme saatidüzenledüzenle buldüzenle ıçeriğidüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisiıskartaıskarta şeyıskarta yünıskartaya ayırmakıskartaya çıkarmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın