fili müsbet ne demek?

  1. Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i müsbet)

fili münakis

  1. Organizmanın bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı vaziyet, refleks. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i mün'akis)

fili mürekkeb

  1. Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i mürekkeb)

müsbet

  1. Tanıtlı
  2. Bkz. müspet
  3. Olumlu
  4. İsbat olunan. Delilli. Açık ve sabit olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fili münakisfili mürekkebfili malumfili mechulfili mezidfili mezmumfili mutavaatfili basitfili hikayefili kıyasıfilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığımüsbetmüsbet cümlemüsbet hareketmüsbet hukukmüsbet ilimlermüsbet münasebetmüsbet takviyemüsaadatmüsaadde edilebilirmüsaademüsaade edilemezmüsaade etmekmüanesemüansmübaademübaale
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın