fili mutavaat ne demek?

  1. Malum sigasında olduğu halde müteaddi bir fiilin mechulü gibi manası olan fiildir. (Sevinmek, dövünmek gibi) (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i mutâvaat)

fili malum

  1. Etken fiil. Öznesi yani, faili belli olan fiil. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i ma'lum)

fili mechul

  1. Gr: Faili yani öznesi bilinmeyen fiil. Edilgen fiil. Mesela: Yazılmak, içilmek, vurulmak gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i mechul)

mutavaat

  1. Boyun eğme, uyma, itaat etme.
  2. Dönüşlü.
  3. Bk. dönüşlü çatı
  4. İtaat etme. Baş eğme. Tabi' olma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fili malumfili mechulfili mezidfili mezmumfili münakisfili basitfili hikayefili kıyasıfili mürekkebfili müsbetfilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığımutavaatmutavaat fiilimutavaat zamırimutavaat zamirimutavassılmutamuta nikahımutaassıbmutaassıbanemutaassıbın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın