müsbet ilimler ne demek?

  1. (Pozitif ilimler) Tecrübe ve müşahedeye dayanan ve nazari olmayan maddi ilimler. Herkesin kabul ettiği ve isbat vasıtaları ile doğruluğu isbat edilen ilimler.

müsbet cümle

  1. Bk. olumlu cümle

müsbet hareket

  1. Doğruluğu aşikar olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

müsbet cümlemüsbet hareketmüsbet hukukmüsbet münasebetmüsbet takviyemüsbetmüsaadatmüsaadde edilebilirmüsaademüsaade edilemezmüsaade etmekmüanesemüansmübaademübaaleilimliilimilim adamıilim diliilim felsefesiilim irfaniliili binek otomobiliili ev soymakiliailiac
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın