fili hikaye ne demek?

 1. Gr: Geçmiş zamanda olmuş fakat konuşan kimsenin görmüş olduğu bir işi anlatan fiil. Mesela: Okumuş idi, yazmış idi, vurdu gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i hikâye)

fili basit

 1. Gr: Basit fiil, tek kökten yapılan fiil. Mesela: Gitmek, gelmek, olmak gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i basit)

fili kıyası

 1. Gr: Kurallı ve kaideli fiil. (İş'ten: işlemek; ateşten: Ateşlemek gibi) (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i kıyasî)

hikaye

 1. Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması.
 2. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
 3. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü.
 4. Aslı olmayan söz, olay.
 5. Bk. hikaye birleşik zamanı
 6. Bk. öykü
 7. (Hikayet) Bir hadiseyi anlatmak. Anlatma. (Osmanlıca'da yazılışı: hikâye)
 8. (en)Narrative.
 9. (en)Account.
 10. (en)Boloney.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fili basitfili kıyasıfili malumfili mechulfili mezidfili mezmumfili mutavaatfili münakisfili mürekkebfili müsbetfilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığıhikayehikaye anlatmahikaye anlatmakhikaye birleşik kipihikaye birleşik zamanıhikaye edilmişhikaye etmekhikaye gereklik şart kipihikaye i halhikaye i istikbalhikayathikalhikanhikap
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın