fil derisi hastalığı ne demek?

 1. Besnoitiozis
 2. (en)Besnoitiosis.

besnoitiozis

 1. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer otçullarda Besnoitia cinsi protozoonların neden olduğu, sokucu sinekler tarafından mekanik olarak taşınan veya enfekte kedi dışkısında bulunan, ookistlerin ağız yoluyla alınmasıyla bulaşan, etkenlerin birçok dokuda kalın duvarlı kist oluşmasıyla ve klinik olarak ateş, anazarka, anasarka, iştahsızlık, fotofobi, sklerodermatitis ve değişen derecelerde kıl dökülmesi gibi belirtilere neden olan hastalık, fil derisi hastalığı. Hastalık geçmişte globidiyozis olarak adlandırılmaktaydı.
 2. (en)Besnoitiosis.

fil

 1. "eğilim" anlamında kullanılan ön ek
 2. Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas).
 3. Satrançta çapraz hareket ettirilen taş.
 4. Yunanca seven anlamına gelen ön ek.
 5. Daha ziyade Hindistan ve Asya gibi yerlerde bulunan iri vücudlu, hortumlu bir hayvan.
 6. (en)Bishop.
 7. (en)Elephant.
 8. (en)Fell.
 9. (en)Thread or yarn.
 10. (en)FAST Information List.

fil ayaklılık

 1. Fil hastalığı.
 2. (en)Elephantiasis.

deri

 1. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü, cilt, ten
 2. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan derisi.
 3. Bu deriden yapılmış
 4. Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.
 5. Toplantı, düğün.
 6. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.
 7. Bir hayvan ya da bitkinin vücudunu, meyvenin, tohumun üzerini örten en dış örtü. Omurgasız hayvanlarda silindir biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan epidermis ile bağ dokusunca zengin dermiş tabakalarından oluşur.
 8. Termik, toksik ve mekanik etkileri önleme, gaz değişimine yardımcı olma, vücudun ısı ve su dengesini ayarlama, yağ ve süt bezleri aracılığıyla salgı yapma, duyuları alma ve birincil savunma sistemine yardımcı olma gibi görevleri olan, vücudun dışını örten, epidermis ve dermadan oluşan koruyucu organ, kutis, derma, koryum, kutin, pellis.
 9. Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.)
 10. Omurgasız hayvanlarda silindir biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan epidermisle bağ dokusunca zengin dermis tabakasından meydana gelen ve canlıların vücudunu örten en dış örtü, kutan, kutis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

filfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil dişifil dişi karasıfil dişi kulefil eğiticisifil elmasıfil faresififi amanillahfi katsayısıfi l vakifi tarihindederisi dikenlilerderisi dökülmekderisi kemiklerine yapışmakderisi sıyrılmışderisi soyulmaderisi soyulmuşderisi soyulmuş yerderisidikenlilerderisinden eti sıyırmakderisine sığmazderisderideri altıderi altı amfizemideri altı enjeksiyonderi altı feohifomikozis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın