fili kıyası ne demek?

  1. Gr: Kurallı ve kaideli fiil. (İş'ten: işlemek; ateşten: Ateşlemek gibi) (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i kıyasî)

fili basit

  1. Gr: Basit fiil, tek kökten yapılan fiil. Mesela: Gitmek, gelmek, olmak gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i basit)

fili hikaye

  1. Gr: Geçmiş zamanda olmuş fakat konuşan kimsenin görmüş olduğu bir işi anlatan fiil. Mesela: Okumuş idi, yazmış idi, vurdu gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: fi'l-i hikâye)

kıyası

  1. (Kıyasiyye) Benzetme ile olan. (Osmanlıca'da yazılışı: kıyasî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fili basitfili hikayefili malumfili mechulfili mezidfili mezmumfili mutavaatfili münakisfili mürekkebfili müsbetfilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığıkıyasıkıyası akımkıyası binnefskıyası fukahakıyası hadikıyası hafiyyekıyası istisnaıkıyası maalfarıkkıyası mukassimkıyası mürekkebkıyaskıyas edilen örnekkıyas götürürkıyas ı fasitkıyas ı matvi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın