hikaye i istikbal ne demek?

 1. Bk. gelecek zaman kipinin hikayesi
 2. Bk. hikaye birleşik kipi

gelecek zaman kipinin hikayesi

 1. İleride gerçekleşecek bir oluş ve kılışı geçmişe aktararak bildiren bileşik kip türü. -AcAk gelecek zaman kipi üzerine i-di hikâye ekinin getirilmesi ile kurulur. Çekimi de 3. şah. çokluk çekimi dışında şah. ekleri hikâye ekinden sonra gelir: gelecektim, okuyacaktım, görüşecektik, bulacaktınız, gideceklerdi gibi. Bu birleşik kipte ileride gerçekleşecek bir oluş ve kılış geçmişe aktarılarak anlatıldığı için anlamda gerçekleşmemiş bir oluş ve kılış söz konusudur: Bu aptallık bukağılarını söküp atacaktı; gidecekti; gerçek hayata ve hayatının gerçeklerine dönecekti (T. Buğra, Yalnızlar, s. 145). Eğer kendini hülya dediğin o vahşi cazibeye kaptırmamış olsaydın, demin önümüzden geçen genç kıza bakacaktın, o da sana bakacaktı, gülümseyecektin, o da sana gülümseyecekti (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından: Bir gence Nasihatler, s. 98). Ömrümde bir kere zafer kazanacaktım (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 11). Muhakkak ki şimdi içeri gireceklerdi (P. Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 151) vb.
 2. (en)Future past.
 3. (fr)Futur nassé

hikaye

 1. Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması.
 2. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
 3. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü.
 4. Aslı olmayan söz, olay.
 5. Bk. hikaye birleşik zamanı
 6. Bk. öykü
 7. (Hikayet) Bir hadiseyi anlatmak. Anlatma. (Osmanlıca'da yazılışı: hikâye)
 8. (en)Narrative.
 9. (en)Account.
 10. (en)Boloney.

hikaye anlatma

 1. (en)Narrative.

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

istikbal

 1. Gelecek
 2. Karşılama.
 3. Bk. gelecek zaman
 4. 1. gelecek zaman. 2. geleni karşılama.
 5. Ati, gelecek zaman.
 6. (en)Futurity.
 7. (en)Future.
 8. (en)Future gelecek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hikayehikaye anlatmahikaye anlatmakhikaye birleşik kipihikaye birleşik zamanıhikaye edilmişhikaye etmekhikaye gereklik şart kipihikaye i halhikaye i mazıhikayathikalhikanhikapii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın