hikaye birleşik zamanı ne demek?

 1. Yalın zamanlı bir eylemin geçmişte yapıldığını anlatan kip. türkçede bu birleşik zaman (idi >) -di ekiyle kurulur.
 2. (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirli geçmiş zaman kavramı veren (idi>) -di ekinin birlikte kullanılmasından meydana gelen birleşik zaman: (geldi+idi) > geldiydi, (gelmiş+idi) > gelmişti, (gelir+idi) > gelirdi, (geliyor+idi) > geliyordu, (gelecek+idi) > gelecekti, (gelse+idi) > gelseydi, (gele+idi) > geleydi, (gelmeli-ydi) > gelmeliydi vb.
 3. (en)Imperfect, pluperfect.
 4. (en)Imperfect.
 5. (fr)Imparfait, imparfait du conditionnel, plus-que-parfait

hikaye birleşik kipi

 1. Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş şeklinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Emir dışındaki bütün kiplerin bir hikâye biçimi vardır: || geniş zamanın hikâyesi: oku-r-du-m, oku-r-du-n vb. || şimdiki zamanın hikâyesi: oku-yor-du-m, oku-yor-du-n vb. || Görülen geçmiş zamanın hikâyesi: oku-du-y-du-m, oku-du-y-du-n vb. || Duyulan geçmiş zamanın hikâyesi: oku-muş-tu-m, oku-muş-tu-n vb. || gelecek zamanın hikâyesi: oku-y-acak-tım, oku-y-acak-tı-n vb. || şartın hikâyesi: oku-sa-y-dı-m, oku-sa-y-dı-n vb. || istek şeklinin hikâyesi: oku-y-a-y-dı-m, oku-y-ay-dı-n vb. || gereklilik şeklinin hikâyesi: oku-malı-y-dı-m, oku-malı-y-dı-n vb.
 2. (en)Imperfect, pluperfect.
 3. (fr)Imparfait, imparfaitdu conditionnel, Plus-que-parfait

hikaye

 1. Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması.
 2. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
 3. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü.
 4. Aslı olmayan söz, olay.
 5. Bk. hikaye birleşik zamanı
 6. Bk. öykü
 7. (Hikayet) Bir hadiseyi anlatmak. Anlatma. (Osmanlıca'da yazılışı: hikâye)
 8. (en)Narrative.
 9. (en)Account.
 10. (en)Boloney.

birleşik

 1. Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.
 2. Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek).
 3. Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek).
 4. (en)United.
 5. (en)Joint.
 6. (en)Connected.
 7. (en)Conjoint.
 8. (en)Combined.
 9. (en)Adjunctive.
 10. (en)Confederate.

zamanı

 1. (en)Breathing space.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hikaye birleşik kipihikayehikaye anlatmahikaye anlatmakhikaye edilmişhikaye etmekhikaye gereklik şart kipihikaye i halhikaye i istikbalhikaye i mazıhikayathikalhikanhikapbirleşikbirleşik adbirleşik ailebirleşik alan kuramıbirleşik anahtarbirleşik anterlibirleşik bağlaçbirleşik bağlanımbirleşik baklembirleşik belirteçbirleşbirleşekbirleşenbirleşen hacimler yasasıbirlemebirlemekbirlenmebirlenmekbirler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın