fiil binası lahikaları ne demek?

 1. Bk. çatı ekleri

çatı ekleri

 1. Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar yapmaya yarayan ekler: (Sev-in-), (sev-il-), (sev-iş-), (kapa-t-), (geç-ir-), (sev-dir-) gibi.
 2. Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlülük (reflexive, mütavaat), edilgenlik (passiv, mechul), ettirgenlik (faktitiv, ta’diye) ve işteşlik (reziprok, müşareket) gibi farklı görünüşlere sahip fiil çatıları yapmaya yarayan ekler: -(I)n/-(U)n- (giy-in-, tara-n-, tut-un-); -(I)l-/-(U)l- (at-ıl-, sev-il-, gör-ül-); -(I)t- -(U)t- (acı-t-, oku-t-, yürü-t-), -(I)r-/-(U)r- (aş-ır-, geç-ir-, duy-ur-); -DIr-/ -DUr- (al-dır-, gez-dir-, bul-dur-, sök-tür-) -(I)ş-/-(U)ş- (kes-iş-, bil-iş-, koş-uş-) vb.
 3. Eylem kök veya gövdelerinden, dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar meydana getirmeye yarayan ekler: -(i) n- (sev-in-) ; -(i) l- (sev-il-) ; -(i) ş- (sev-iş-) ; -(i) t- (kapa-t-) ; -(i, e) r- (geç-ir-, gid-er-) , -dir- (sev-dir-) , -dirt- (sev-dir-t-, yap-tır-t-) vb.

fiil

 1. İş, davranış.
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
 3. Bk. yüklem
 4. Bk. edim
 5. Bk. eylem
 6. (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 7. (en)Verbal.
 8. (en)Deed.
 9. (en)Predicate.
 10. (en)Action.

fiil adı

 1. Bk. ad-fiil

bina

 1. Yapı
 2. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim ve kitap.
 3. Çatı.
 4. Yapı.
 5. Gören, görücü.
 6. (C.: Ebniye) Yapı, ev. Yapma, kurma.
 7. (en)Building.
 8. (en)Structure.
 9. (en)Construction.
 10. (en)Door.

lahika

 1. Bir yazının sonuna sonuna eklenen şey.
 2. Ek.
 3. Bk. ek
 4. (bkz. lahik)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fiilfiil adıfiil ayrılığıfiil bükünüfiil cezrifiil cümlesifiil çatısıfiil çekimifiil çekimi ekifiil ehliyetifiiizküfbinabina bedenibina denetçisibina derinliğibina eminibinbin birbin bir ayak bir ayak üstünebin bir delik otugillerbin bir yaprak otu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın