fiil çekimi ne demek?

  1. Fiil, isim kök veya gövdelerine zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı da veren eklerin getirilmesi, fiil tasrifi.
  2. Cümlede yüklem görevinde bulunan fiil veya ad soylu kelimelerin zaman, şahıs, teklik ve çokluk kavramı veren eklerle girdiği şekil: biliyorum (<bil-iyor-um), bildin (<bil-di-n), bilir (<bil-ir), bileceğiz (<bil-eceğ-iz), bilmişsiniz (<bil-miş-siniz), bilmeliler (<bil-meli-ler), bilsek (<bil-se-k), bilelim (<bil-elim), bilsin (<bil-sin), iyiyim (<iyi-y-im), iyisin (<iyi-sin), iyidir (<iyi-dir), iyiyiz (<iyi-y-iz), iyidirler (<iyi-dirler) vb.
  3. (en)Conjugation.
  4. (fr)Conjugaison

fiil çekimi eki

  1. Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: || 1. tek. şah. -Dİ-m (bil-di-m), -İm (öğrenci-y-im) 2. tek. şah. -Dİ-n (bil-di-n), -Sİn (öğrenci-sin) 3. tek. şah. -Dİ (bil-di), (öğrenci, öğrenci-dir) 1. çokl. şah. -Dİ-k (bil-di-k), -iz (öğrenciy-iz) 2. çokl. şah. -Dİ-nİz (bil-di-niz), -sİn-İz (öğrenci-sin-iz) 3. çokl. şah. -Dİ-lEr (bil-di-ler -ler, -Dİr-ler (öğrenciler, öğrenci-dirler) vb.
  2. (en)Ending, termination.
  3. (fr)Suffixe flexionnel, suffix désinentiel, désinence

fiil çatısı

  1. Bkz. Çatı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fiil çekimi ekifiil çatısıfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünüfiil cezrifiilfiil cümlesifiil ehliyetifiiizküfçekimin isimsel şekilleriçekimine kapılmakçekimçekim alanıçekim alanı kuramıçekim alanına almakçekim ayrımçekiçeki bozdurmakçeki düzen vermekçeki listesiçeki ne yazmakçekçek arabanıçek defteriçek defteri kabıçek dili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın