fiil çatısı ne demek?

 1. Bkz. Çatı.

fiil çekimi

 1. Fiil, isim kök veya gövdelerine zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı da veren eklerin getirilmesi, fiil tasrifi.
 2. Cümlede yüklem görevinde bulunan fiil veya ad soylu kelimelerin zaman, şahıs, teklik ve çokluk kavramı veren eklerle girdiği şekil: biliyorum (<bil-iyor-um), bildin (<bil-di-n), bilir (<bil-ir), bileceğiz (<bil-eceğ-iz), bilmişsiniz (<bil-miş-siniz), bilmeliler (<bil-meli-ler), bilsek (<bil-se-k), bilelim (<bil-elim), bilsin (<bil-sin), iyiyim (<iyi-y-im), iyisin (<iyi-sin), iyidir (<iyi-dir), iyiyiz (<iyi-y-iz), iyidirler (<iyi-dirler) vb.
 3. (en)Conjugation.
 4. (fr)Conjugaison

fiil çekimi eki

 1. Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: || 1. tek. şah. -Dİ-m (bil-di-m), -İm (öğrenci-y-im) 2. tek. şah. -Dİ-n (bil-di-n), -Sİn (öğrenci-sin) 3. tek. şah. -Dİ (bil-di), (öğrenci, öğrenci-dir) 1. çokl. şah. -Dİ-k (bil-di-k), -iz (öğrenciy-iz) 2. çokl. şah. -Dİ-nİz (bil-di-niz), -sİn-İz (öğrenci-sin-iz) 3. çokl. şah. -Dİ-lEr (bil-di-ler -ler, -Dİr-ler (öğrenciler, öğrenci-dirler) vb.
 2. (en)Ending, termination.
 3. (fr)Suffixe flexionnel, suffix désinentiel, désinence

çatı

 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü.
 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer.
 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu.
 5. Barınılan, sığınılan yer.
 6. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu kuruluş.
 7. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi.
 8. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
 9. Bir aygıt ya da düzeneği taşıyan, genellikle metal yapı.
 10. (en)Roofing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fiil çekimifiil çekimi ekifiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünüfiil cezrifiil cümlesifiil ehliyetifiiizküfçatısını açmakçatısını oluşturançatısızçatıçatı arasıçatı arası odasıçatı bağlamasıçatı barı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın