lahika ne demek?

 1. Bir yazının sonuna sonuna eklenen şey.
 2. Ek.
 3. Bk. ek
 4. (bkz. lahik)

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

lahika i aidiyet

 1. Bk. aitlik eki

lahika i mülkiyyet

 1. Bk. iyelik ekleri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lahika i aidiyetlahika i mülkiyyetlahika i müteahhirelahika i mütekaddimelahika i tekıdlahiklahilahiblahiflahlahalahametlahanlahana
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın