bina emini ne demek?

  1. Padişahlara özgü olan köşk, sultan camileri ve benzeri binaların yapımı ya da onarımı ile görevli kişiye verilen ad.
  2. İnşaatı kontrol eden.
  3. (en)Official in charge of construction.

bina eteği

  1. Binanın kaide kısmında ve temelinden yukarıda binayı fırdolayı kuşatan ve dolaşan çıkıntılı kısım.
  2. (en)Base, footing.

bina etmek

  1. Yapmak, kurmak, inşa etmek.
  2. (en)A) to build b) to base (sth on).

emn

  1. Enfeksiyöz Mononükleoz
  2. Eminlik. Korkusuzluk. Emniyet. Bir şeye itimad etmek. İnsanda doğruluk ve imandan ileri gelen yüksek bir meleke ve kabiliyet. Rahatlık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bina eteğibina etmekbina bedenibina denetçisibina derinliğibinabina hacmibina hattıbina içinde yapılanbina ile yol arasındaki arsabinbin birbin bir ayak bir ayak üstünebin bir delik otugillerbin bir yaprak otueminimeminemin bir şekildeemin ellerdeemin ellerde olmakemin i cevemiemiaemiciemici kıllaremici kömür
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın