fevkalade zarar ne demek?

 1. Bk. olağanüstü yitirce

olağanüstü yitirce

 1. Çeşidi ve inceliğindeki özellik nedeniyle sayışımlarda özel bir işlem ya da paraya ilişkin bölümlerdeki ayrı bir açıklamayı gerektiren dokunca.
 2. (en)Extraordinary loss.
 3. (fr)Perte d'extraordinaire

fevkalade amortisman

 1. Bk. olağanüstü amortisman
 2. Bk. olağanüstü aşınma payı

fevkalade bütçe

 1. Bk. olağanüstü bütçe
 2. Bk. olağanüstü ödenektik

zarar

 1. Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
 2. (en)Average.
 3. (en)Cost.
 4. (en)Damage.
 5. (en)Detriment.
 6. (en)Disadvantage.
 7. (en)Disservice.
 8. (en)Encroachment.
 9. (en)Evil.
 10. (en)Forfeit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fevkalade amortismanfevkalade bütçefevkalade halfevkalade ihtiyatlarfevkalade kazafevkaladefevkalade mükemmelfevkalade parlaklıkfevkalade umumı heyetfevkaladelikzararzarar çekmekzarar etmekzarar gelmekzarar gelmemekzarar giderimzarar gidermekzarar görenzarar görmezarar görmekzarazarafeddinzarafetzarafet ve incelikten yoksunzarafetle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın