fevkalade amortisman ne demek?

 1. Bk. olağanüstü amortisman
 2. Bk. olağanüstü aşınma payı

olağanüstü amortisman

 1. Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetler dolayısıyla taşınır ve taşınmaz mallar ile bu mallara ilişkin hakların değerini tamamen veya kısmen yitirmesi nedeniyle Vergi Usul Kanununa göre izin verilen amortisman yöntemi.
 2. (en)Extraordinary depreciation, extraordinary amortisation.

fevkalade

 1. Bkz. olağanüstü
 2. Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
 3. Aşırı, çok fazla
 4. "Çok iyi, çok üstün, çok güzel" anlamlarında beğeni ifade eden bir söz.
 5. Adetin fevkinde. Ayrıca, hususi surette. Bilinenlerin üstünde. Müstesna ve yüksek bir surette. (Osmanlıca'da yazılışı: fevkalâde)
 6. (en)Extraordinary.
 7. (en)Marvellous.
 8. (en)Marvelous.
 9. (en)Remarkable.
 10. (en)Exceptional.

fevkalade bütçe

 1. Bk. olağanüstü bütçe
 2. Bk. olağanüstü ödenektik

amortisman

 1. Yıpranma payı.
 2. Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.
 3. Bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi yatırım araçlarının yıllık aşınma ve eskime payı.
 4. Bk. sönüm
 5. Bk. değer azalması
 6. (en)Amortisation, depreciation.
 7. (en)Amortization.
 8. (en)Depreciation.
 9. (en)Redemption.
 10. (en)Degressive depreciation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fevkaladefevkalade bütçefevkalade halfevkalade ihtiyatlarfevkalade kazafevkalade mükemmelfevkalade parlaklıkfevkalade umumı heyetfevkalade zararfevkaladelikamortismanamortisman ayırmakamortisman dönemiamortisman esasıamortisman faktörüamortisman filmiamortisman fonuamortisman hesabıamortisman karşılığıamortisman karşılıklarıamortisationamortisation methodamortisation periodamortiseamortised
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın