fevkalade mükemmel ne demek?

 1. (en)Dreamy

dreamy

 1. Hayal meyal
 2. Hayalperest
 3. Olağanüstü
 4. Romantik
 5. Dalgın
 6. Teskin edici
 7. Rüya dolu
 8. Rüya ile ilgili, rüya gibi
 9. Belirsiz, müphem, karanlık
 10. Dinlendirici, yatıştırıcı

fevkalade

 1. Bkz. olağanüstü
 2. Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
 3. Aşırı, çok fazla
 4. "Çok iyi, çok üstün, çok güzel" anlamlarında beğeni ifade eden bir söz.
 5. Adetin fevkinde. Ayrıca, hususi surette. Bilinenlerin üstünde. Müstesna ve yüksek bir surette. (Osmanlıca'da yazılışı: fevkalâde)
 6. (en)Extraordinary.
 7. (en)Marvellous.
 8. (en)Marvelous.
 9. (en)Remarkable.
 10. (en)Exceptional.

fevkalade amortisman

 1. Bk. olağanüstü amortisman
 2. Bk. olağanüstü aşınma payı

mükemmel

 1. Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane
 2. Tamam. Olgun. Noksansız. Eksiksiz. Kemal bulmuş. Kemale erdirilmiş. Çok iyi.(Malumdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel san'atlar, gayet güzel bir proğrama istinad eder. Mükemmel ve güzel bir proğram ise; mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delalet eder. Demek ruhun manevi güzelliğidir ki, ilim vasıtası ile san'atında tezahür ediyor. S.)
 3. (en)Perfect.
 4. (en)Excellent.
 5. (en)Complete.
 6. (en)Unique.
 7. (en)Accomplished.
 8. (en)All-around.
 9. (en)Alpha plus.
 10. (en)Ambrosial.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fevkaladefevkalade amortismanfevkalade bütçefevkalade halfevkalade ihtiyatlarfevkalade kazafevkalade parlaklıkfevkalade umumı heyetfevkalade zararfevkaladelikmükemmelmükemmel biçimdemükemmel bir şekildemükemmel durumdamükemmel esnek istemmükemmel esnek olmayan talepmükemmel esnek sunummükemmel esnek talepmükemmel fikirmükemmel gazmükebbirmükebbiremükeddermükedder olmakmükedderane
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın