zarar giderim ne demek?

  1. Tazmînât.

zarar gidermek

  1. Tazmîn etmek.

zarar gelmek

  1. Kötülük gelmek.

girim

  1. Girme işi.
  2. Parçacıkların ve ışınımların özdek içine derinliğine sokulabilme özelliği.
  3. Parçacıkların ve ışınımların özdek içine derinliğine sokulabilme özelliği.
  4. (en)Penetration.
  5. (al)Durchdringung
  6. (fr)Pénétration

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zarar gidermekzarar gelmekzarar gelmemekzarar görenzarar görmezararzarar çekmekzarar etmekzarar görmekzarar görmemişzarazarafeddinzarafetzarafet ve incelikten yoksunzarafetlegideri gelirini aşmakgidericigidericilikgiderilemezgiderilmegidergider akışıgider ayakgider ayrımıgider bölünmesigide gelegide gidegidecek güzel bir yer bulalım mıgidecek yerlergideğen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın