olağanüstü yitirce ne demek?

  1. Çeşidi ve inceliğindeki özellik nedeniyle sayışımlarda özel bir işlem ya da paraya ilişkin bölümlerdeki ayrı bir açıklamayı gerektiren dokunca.
  2. (en)Extraordinary loss.
  3. (fr)Perte d'extraordinaire

olağanüstü yedekler

  1. Bankaların, yasal yedekler dışında ayırdıkları yedek.
  2. Bankaların sözleşmeleri gereğince ayırdığı yedekler.
  3. (en)Excess reserves.
  4. (fr)Réserves extraordinaires

olağanüstü algılama olan

  1. (en)Extrasensory.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olağanüstü yedeklerolağanüstü algılama olanolağanüstü amortismanolağanüstü aşınma payıolağanüstü bir biçimdeolağanüstü bir şekildeolağanüstüolağanüstü bölgeyi tahliye eden kimseolağanüstü bütçeolağanüstü bütçe geliriolağanüstü bütçe gideriyitirgenyitirgen kuvvetyitirilişyitirilmeyitirilmekyitikyitik indirimyitikçiyitiklikyitim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın