amortisman fonu ne demek?

 1. Aşınma ve yıpranma paylarını karşılamak üzere bir firmanın geçmiş yılların gelirlerinden ayırdığı miktarlardan oluşan kaynak tutarı.
 2. Bk. aşınma payı ayırcası
 3. (en)Depreciation fund, sinking fund, amortisation fund, capital consumption allowances.

aşınma payı ayırcası

 1. Bir borcun ödeme yoluyla ortadan kaldırılabilmesi ya da yıpranan özdeklerin yerine yenilerinin konulabilmesi için kârdan ayrılan payların toplamı.
 2. (en)Sinking fund.
 3. (fr)Fonds d'amortissement, caisse d'amortissement

amortisman faktörü

 1. Bk. sönüm çarpanı
 2. (en)Damping factor.

amortisman filmi

 1. (a.) Sinem. (Türkiye'de) Herhangi bir filmin yıl boyunca sağladığı gelirden, o yılın amortismanı düşüldükten sonra ödenmesi gereken gelir vergisini ertelemek amacıyla, yıl sonunda gidere geçmek üzere çevrilen çırpıştırma film.  

fon

 1. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak
 2. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü.
 3. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.
 4. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm.
 5. Bir kumaşın alt dokusu.
 6. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.
 7. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü.
 8. Gerçek veya tüzel kişiler adına finansal kurum tarafından işletilen kaynak.
 9. Bk. taban sayımı
 10. Bk. dip

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amortisman faktörüamortisman filmiamortisman ayırmakamortisman dönemiamortisman esasıamortismanamortisman hesabıamortisman karşılığıamortisman karşılıklarıamortisman kuvvetiamortisationamortisation methodamortisation periodamortiseamortisedfonfon dipfon akımları hesabıfon akışıfon çevirme yaklaşımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın