amortisman karşılıkları ne demek?

 1. Bk. amortisman fonu

amortisman fonu

 1. Aşınma ve yıpranma paylarını karşılamak üzere bir firmanın geçmiş yılların gelirlerinden ayırdığı miktarlardan oluşan kaynak tutarı.
 2. Bk. aşınma payı ayırcası
 3. (en)Depreciation fund, sinking fund, amortisation fund, capital consumption allowances.

amortisman karşılığı

 1. Bk. aşınma payı karşılığı

amortisman

 1. Yıpranma payı.
 2. Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.
 3. Bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi yatırım araçlarının yıllık aşınma ve eskime payı.
 4. Bk. sönüm
 5. Bk. değer azalması
 6. (en)Amortisation, depreciation.
 7. (en)Amortization.
 8. (en)Depreciation.
 9. (en)Redemption.
 10. (en)Degressive depreciation.

karşılık

 1. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
 2. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
 3. Cevap, yanıt.
 4. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel
 5. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.
 6. İktisadi karar birimleri tarafından istenen veya gereksinim duyulan malların satılması, paranın verilmesi, ödeneğin sağlanması gibi işler.
 7. Bedel.
 8. (en)Comeback.
 9. (en)Price.
 10. (en)Redress.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amortisman karşılığıamortismanamortisman ayırmakamortisman dönemiamortisman esasıamortisman faktörüamortisman filmiamortisman fonuamortisman hesabıamortisman kuvvetiamortisationamortisation methodamortisation periodamortiseamortisedkarşılıklarkarşılıklıkarşılıklı akreditifkarşılıklı aktarmakarşılıklı alacaklar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın