amortisman faktörü ne demek?

 1. Bk. sönüm çarpanı
 2. (en)Damping factor.

sönüm çarpanı

 1. Bir salınımın ya da bir dalganın genliğinin, erke yitiği yüzünden uğradığı sönümün ölçüsü olan değişmez sayı.
 2. Bir salınımın ya da bir dalganın genliğinin, erke yitiği yüzünden uğradığı sönümün ölçüsü olan değişmez sayı.
 3. (en)Damping factor.
 4. (al)Dämpfungszahl
 5. (fr)Facteur d'atténuation

amortisman

 1. Yıpranma payı.
 2. Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.
 3. Bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi yatırım araçlarının yıllık aşınma ve eskime payı.
 4. Bk. sönüm
 5. Bk. değer azalması
 6. (en)Amortisation, depreciation.
 7. (en)Amortization.
 8. (en)Depreciation.
 9. (en)Redemption.
 10. (en)Degressive depreciation.

amortisman ayırmak

 1. (en)Amortize.

faktör

 1. Etken, etmen
 2. Bk. üretimfaktörleri
 3. Bk. etken
 4. Gen, genetik etken
 5. Vitaminler ve diğer esansiyel elementler
 6. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan.
 7. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.
 8. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde.
 9. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.
 10. Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amortismanamortisman ayırmakamortisman dönemiamortisman esasıamortisman filmiamortisman fonuamortisman hesabıamortisman karşılığıamortisman karşılıklarıamortisman kuvvetiamortisationamortisation methodamortisation periodamortiseamortisedfaktörfaktör akışkanlığıfaktör analizifaktör analizli skalafaktör arz fonksiyonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın