fena gözle bakmak ne demek?

 1. Kötü niyetini anlatır biçimde bakmak, olumlu düşünmemek.

fena

 1. İyi nitelikte olmayan, kötü
 2. Üzücü
 3. İstenilen ve gereken nitelikte olmayan (kimse).
 4. Hoşa gitmeyen, rahatsız edici
 5. Davranışları toplumun ahlak anlayışına uymayan
 6. Çok
 7. Ölümlü olma durumu, ölümlülük.
 8. (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 9. (en)Evil.
 10. (en)Sinful.

fena azarlamak

 1. (en)Lambaste

gözle

 1. (en)Eye; sight; cell, compartment, drawer, cubbyhole, cubby, cubicle, cuddy; eyehole, small hole (as in a needle); optic; blinker; orbit, orb.

bakmak

 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek
 2. Aramak.
 3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak
 4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek
 5. Beslemek, geçindirmek.
 6. Bir iş birinden beklenmek.
 7. Hastayı muayene etmek.
 8. Tedavi etmek için ilgilenmek.
 9. Bk. başvurmak
 10. (en)Front on to.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fenafena azarlamakfena bulmakfena değilfena dövmekfena etmekfena haldefena halde üşütmekfena hareket etmekfena haşlamakfenfen bilgisifen bilgisi olanfen bilimifen bilimlerigözlegözle alıntıgözle görülebilirgözle görülürgözle görülür biçimdegözle görünür yerdegözle ilgiligözle incelemegözle muayenegözle yemekgözgöz abdüksiyonugöz açamamakgöz açıp kapayıncaya kadargöz açtırmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın