fena dövmek ne demek?

 1. (en)Tan smb.'s hide.

tan

 1. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir.
 2. Kötülemek, birisinin ayıp ve kusurlarını beyan etmek. (Osmanlıca'da yazılışı: ta'n)
 3. Şafak vakti.
 4. Sabah, akşam esen serin esinti.
 5. Kötülemek.
 6. Hoş görmemek.
 7. (en)See Picul.
 8. (en)The bark of the oak, and some other trees, bruised and broken by a mill, for tanning hides; so called both before and after it has been used.
 9. (en)Called also tan bark.
 10. (en)Yellowish-brown color, like that of tan.

fena değil

 1. (en)Not bad, good deal, so so, all right.

fena azarlamak

 1. (en)Lambaste

dövmek

 1. Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak
 2. Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek.
 3. Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek.
 4. Ezmek.
 5. Çırpmak.
 6. Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek.
 7. Topa tutmak.
 8. Çarpmak, vurmak
 9. (en)To thresh.
 10. (en)To strike.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fena değilfena azarlamakfena bulmakfena etmekfena gözle bakmakfenafena haldefena halde üşütmekfena hareket etmekfena haşlamakfenfen bilgisifen bilgisi olanfen bilimifen bilimleridövmekdövmedövme alaşımdövme altindövme aralığıdövme çekicidövdövdürmedövdürmekdövdürtmedövdürtmekdöbürdekdöd üz zeytundöderlein basilidögerdöğen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın