fena halde üşütmek ne demek?

 1. (en)Catch one's death.

catch

 1. Sıkışmak
 2. Duymak; anlamak; farketmek
 3. Yakalamak, tutmak, ele geçirmek
 4. Yetişmek (trene, vapura, uçağa)
 5. Takılmak (elbise, çorap)
 6. Cezbetmek, çekmek, göz almak
 7. Büyülemek, teşhir etmek
 8. Yakalanmak
 9. Ateş almak, tutuşmak
 10. Yayılmak, sirayet etmek, geçmek

fena

 1. İyi nitelikte olmayan, kötü
 2. Üzücü
 3. İstenilen ve gereken nitelikte olmayan (kimse).
 4. Hoşa gitmeyen, rahatsız edici
 5. Davranışları toplumun ahlak anlayışına uymayan
 6. Çok
 7. Ölümlü olma durumu, ölümlülük.
 8. (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 9. (en)Evil.
 10. (en)Sinful.

fena azarlamak

 1. (en)Lambaste

hal

 1. Bir şeyin içinde bulunduğu şartları veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet
 2. Davranış, tutum, tavır
 3. Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman
 4. Güç, kuvvet, takat.
 5. Kötü durum, sıkıntı, dert.
 6. Durum.
 7. Çözme, çözülme.
 8. Eritme.
 9. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma.
 10. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer.

üşütmek

 1. Üşümesine sebep olmak
 2. Üşüyüp hasta olmak, soğuk almak.
 3. Delirmek, aklını yitirmek.
 4. (en)Chill.
 5. (en)Catch a chill.
 6. (en)Be ill with a cold.
 7. (en)To cause to feel cold.
 8. (en)To catch cold.
 9. (en)To go nuts.
 10. (en)To go crazy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fenafena azarlamakfena bulmakfena değilfena dövmekfena etmekfena gözle bakmakfena haldefena hareket etmekfena haşlamakfenfen bilgisifen bilgisi olanfen bilimifen bilimlerihaldemanhalden anlamahalden anlamakhalden anlamayanhalden anlarhalden anlayanhalden anlayan adamhaldex kavramahaldhaldane effecthaldane etkisihaldarhalhal aykırılığıhal böyle ikenhal çekerliğihal değişikliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın