eğitim dizgesi ne demek?

 1. Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumları ile bu kurumların uygulamalarından oluşan dizge.
 2. Eğitim örgütü.
 3. Eğitim düzeni.
 4. (en)Educational system.

eğitim dönemi

 1. Herhangi bir konuda bilgi ve becerileri geliştirmek için ayrılan süre.

eğitim düzeyi

 1. (en)Educational level.

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eğitim dönemieğitim düzeyieğitim almakeğitim amacıyla toplanmaeğitim araştırmasıeğitim bilimieğitim biyolojisieğitimeğitim boşluğueğitim bölümüeğitim çavuşueğiticieğitici eğlenceeğitici elektronik oyuncaklareğitici filmeğitici gümrük vergileridizgesizdizgesiz gözlemdizgesizlikdizgeseldizgesel dördüldizgesel konu kataloğudizgesel örneklemdizgesel örneklemdeğerdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmedizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın