eğitici gümrük vergileri ne demek?

 1. Ulusal ürünlerin daha ucuz, daha iyi nitelikte olmalarını ve yabancı mallarla yarışımını sağlamak amacıyla, yabancı mallara konulan geçici gümrük vergileri.
 2. (en)Educative duties.
 3. (fr)Droits éducatives

eğitici

 1. Genellikle çocuk eğitimi ile uğraşan kimse, mürebbi.
 2. Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan.
 3. Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli ya da eğitsel değerleri bulunan.
 4. (en)Educative.
 5. (en)Tutorial.
 6. (en)Educational.
 7. (en)Instructional.
 8. (en)Instructive.
 9. (en)Pragmatic.
 10. (en)Pragmatical.

eğitici eğlence

 1. (en)Edutainment.

gümrük

 1. Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer
 2. Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi.
 3. Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu.
 4. Eşya ve kişilerin ülke sınırlarından giriş ve çıkışlarında denetimlerinin yapıldığı ve vergilerin tahakkuk ettirildiği kamu kuruluşu.
 5. Bk.gümrük vergisi
 6. (en)Customs, duty.
 7. (en)Customs.
 8. (en)Customhouse.
 9. (en)Duty.
 10. (en)Tariff.

vergi

 1. Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
 2. Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik
 3. Çeşitli ülkelerde, almaç iyelerinden belirli sürelerde vergi biçiminde alınan para. (Örnek olarak Türkiye'de, almacın bulunduğu yerin nüfusuna ve almacın kullanılma amacına göre "Televizyon yıllık ruhsat ücreti" adı altında, değişen bir para alınır).
 4. Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.
 5. (en)Television licence fee.
 6. (en)Assessment.
 7. (en)Duty.
 8. (en)Excise.
 9. (en)Gabelle.
 10. (en)Imposition.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eğiticieğitici eğlenceeğitici elektronik oyuncaklareğitici filmeğitici kadıneğitici olmayaneğitici oyuncakeğitici öyküeğitici toplantı serisieğiticilikeğiteğitbilimeğitbilimcieğitbilimcilikeğitbilimselgümrükgümrük alındısıgümrük ambarıgümrük antlaşmasıgümrük antreposugümrük bağışıklığıgümrük bakanlığıgümrük belgesigümrük beyan formugümrük beyanıgümrüğe bildirilmemiş malgümrüğe göstermegümrüğe ibraz ve tevdigümrüğe tabigümrüğe tabi mal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın