durgun durum ne demek?

 1. Bk. durağan durum

durağan durum

 1. Solow büyüme modelinde işçi başına sermayenin ve buna bağlı olarak işçi başına üretimin değişmediği durum. Ekonominin başlangıçta sahip olduğu sermaye stoku ne olursa olsun uzun dönemde ulaştığı nokta.
 2. Bir iktisadi modelde yer alan değişkenlerin hiçbirinin değişmediği durum.
 3. (en)Stationary state, steady state, steady state equilibrium.

durgun dalga

 1. (en)Standing wave

durgun ayrım

 1. Durgun çekimlerin birbirini izlemesinden oluşan, ağır, devinimsiz ayrım. Devingen ayrımın karşıtı.
 2. (en)Slow scene.
 3. (al)Langsame Bildfolge, langsame Sequenz
 4. (fr)Séquence lente

durum

 1. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
 2. Duruş biçimi, konum.
 3. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.
 4. İsim soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.
 5. Bkz. hal.
 6. Bir ayaktopu kümesinde takımların aldıkları sonuçlara göre kazandıkları değerler. Uluslararası kurallara göre kazanan takım iki, yenişemeyen takımlar birer değer alırlar. Yenik takımlar ise değer alamazlar.
 7. (en)State.
 8. (en)Wheat with hard dark-colored kernels high in gluten and used for bread and pasta; grown especially in southern Russia, North Africa, and northern central North America.
 9. (en)Condition.
 10. (en)Situation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durgun dalgadurgun ayrımdurgun çekimdurgun enerjidurgun fazdurgundurgun faz kütle aktarım terimidurgun filmdurgun katmandurgun kurgudurgudurgu ışıtacıdurgulamadurgulu dağılımdurgulukdurumdurum açısıdurum almakdurum analizidurum baladıdurum basıncıdurum baytidurum betimidurum bilgisini gösterdurum bitiduruduru açınıkduru denklemiduru sesdurualp
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın