durgun ne demek?

 1. Atmosferik elektrik yükü veya diğer elektrik kaynakları nedeniyle radyo dalgaları ile olan girişim.
 2. Hareketli (dinamik) olmanın zıttı olan sürekli hareketsiz veya dengede olma durumu.
 3. Büyümenin ve üremenin kontrol altına alınması veya önlenmesi, bakteriyostatik gibi.
 4. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz.

  Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun.

  Ö. Seyfettin
 5. Canlı olmayan, hareketsiz
 6. Neşesiz, keyifsiz, sessiz.

  Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi.

  F. R. Atay
 7. Dingin, sakin.
 8. Sakin

  Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı.

  R. H. Karay
 9. (en)Calm.
 10. (en)Quiet.
 11. (en)Flat.
 12. (en)Still.
 13. (en)Untroubled.
 14. (en)Unruffled.
 15. (en)Static.
 16. (en)Airless.
 17. (en)Bovine.
 18. (en)Depressed.
 19. (en)Ditch-water.
 20. (en)Ditchwater.
 21. (en)Halcyon.
 22. (en)Inactive.
 23. (en)Languid.
 24. (en)Lifeless.
 25. (en)Placid.
 26. (en)Quiescent.
 27. (en)Serene.
 28. (en)Settled.
 29. (en)Slack.
 30. (en)Sleepy.
 31. (en)Stagnant.
 32. (en)Standing.
 33. (en)Stock-still.
 34. (en)Tranquil.
 35. (en)Windless.
 36. (en)Sedate.
 37. (en)Dull.
 38. (en)Subdued.
 39. (en)Withdrawn.
 40. (en)Inert.
 41. (en)Level.
 42. (en)Streamless.
 43. (en)Silent.
 44. (en)Dead.
 45. (en)Dead-calm.
 46. (en)Motionless.
 47. (en)Stockstill.
 48. (en)Smooth.
 49. (en)Uneventful.
 50. (en)Slow.
 51. (en)Stationary.
 52. (en)Serebe.
 53. (en)Torpid.
 54. (fr)Statique

durgun ayrım

 1. Durgun çekimlerin birbirini izlemesinden oluşan, ağır, devinimsiz ayrım. Devingen ayrımın karşıtı.
 2. (en)Slow scene.
 3. (al)Langsame Bildfolge, langsame Sequenz
 4. (fr)Séquence lente

durgun çekim

 1. İçinde fazla devinim olmayan, gerilimsiz, çatışmasız, ağır gelişen çekim
 2. Alıcı devinimlerinin az olduğu ya da hiç yer almadığı çekim. Devingen çekimin karşıtı.
 3. (en)Slow shot.
 4. (al)Langsame Aufnahme
 5. (fr)Plan lent

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durgun ayrımdurgun çekimdurgun dalgadurgun durumdurgun enerjidurgun fazdurgun faz kütle aktarım terimidurgun filmdurgun katmandurgun kurgudurgudurgu ışıtacıdurgulamadurgulu dağılımdurguluk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın