durgun çekim ne demek?

 1. İçinde fazla devinim olmayan, gerilimsiz, çatışmasız, ağır gelişen çekim
 2. Alıcı devinimlerinin az olduğu ya da hiç yer almadığı çekim. Devingen çekimin karşıtı.
 3. (en)Slow shot.
 4. (al)Langsame Aufnahme
 5. (fr)Plan lent

durgun ayrım

 1. Durgun çekimlerin birbirini izlemesinden oluşan, ağır, devinimsiz ayrım. Devingen ayrımın karşıtı.
 2. (en)Slow scene.
 3. (al)Langsame Bildfolge, langsame Sequenz
 4. (fr)Séquence lente

durgun dalga

 1. (en)Standing wave

çekim

 1. Çekme işi.
 2. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, isimlerin de isim hâllerine göre uğradıkları değişiklikler, tasrif.
 3. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe.
 4. Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan.
 5. Eylem veya ad soylu sözcüğe kişi kavramı vermek için, eklerin getirilmesi (bk. adçekimi, eylemçekimi) .
 6. Nesnelerin ağınımsal, elektriksel ve mıknatıssal nitelikli kuvvetlerle birbirlerini çekmeleri.
 7. Çevirim oyunluğunda, alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilecek olan, her biri ayrı bir sayıyla belirtilen bölüm
 8. Alıcının bir kez çalıştırılması sırasında alıcı açısı, alıcı görüş noktası, alıcı ile çevrilen görünçlük arasındaki uzaklık, mercek çeşidi, vb. etkenlere göre başka başka özellikler gösteren görüntülerin tümü. (Bu son durumda görüntüler gerek çerçeve içinde kapladıkları yer, gerek görüş açısı ve noktası, gerekse çevirim sırasında alıcının devinimiyle değişik özellikler kazanır ki, bunların her biri özel bir terimle belirtilir). TV
 9. Televizyon yayınında, sinemadakiçekimin özelliklerine karşılık olan durumlar.
 10. Alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durgun ayrımdurgun dalgadurgun durumdurgun enerjidurgun fazdurgundurgun faz kütle aktarım terimidurgun filmdurgun katmandurgun kurgudurgudurgu ışıtacıdurgulamadurgulu dağılımdurgulukçekimçekim alanıçekim alanı kuramıçekim alanına almakçekim ayrımçekim değişkenliğiçekim dışıçekim ekiçekim ekleriçekim grubuna aitçekiçeki bozdurmakçeki düzen vermekçeki listesiçeki ne yazmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın