dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur ne demek?

 1. Dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt.

dost

 1. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı
 2. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo
 3. Sahibine sevgi gösteren hayvan.
 4. Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
 5. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan
 6. Sevilen, güvenilen yakın arkadaş.
 7. (C.: Dostan) f. Sevilen insan, muhib, yar.
 8. (en)Of Do.
 9. (en)Forthcoming.
 10. (en)Friend.

dost acı söyler

 1. Yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.

bin

 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı.
 3. On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 4. Pek çok, çok sayıda
 5. (C.: Ubeyna) Zahir, görünen.
 6. (en)Thousand.
 7. (en)Box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
 8. (en)To put into a bin; as, to bin wine.
 9. (en)An old form of Be and Been.
 10. (en)Directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin.

ise

 1. (en)Should.
 2. (en)See -ize.
 3. (en)Integrated Synthesis Environment.
 4. (en)Integrated Support Environment.
 5. (en)Location in eastern Honshu of a major shrine to Amaterasu Location in eastern Honshu of a major shrine to Amaterasu.
 6. (en)Institutional Self Evaluation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dostdost acı söylerdost ağlatırdost ağlatır, düşman güldürürdost ayrılmakdost başadost başa, düşman ayağa bakardost canlısıdost canlısı kimsedost dostun ayıbını yüzüne söylerdosdos and dontsdos diagnosticsdos executabledos iletisibinbin birbin bir ayak bir ayak üstünebin bir delik otugillerbin bir yaprak otubin can ilebin defabin derde devabin dereden su getirmekbin dolarbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın