dost ayrılmak ne demek?

 1. (en)Part friends.

part

 1. Bölüm
 2. Parçalamak
 3. Ayırmak, bölmek
 4. Parça, kısım
 5. Taraf
 6. Yarı, kısmen
 7. Kopmak
 8. Tarakla ayırmak, kopmak, elden çıkarmak
 9. Birbirine eşit olan kısımlardan her biri
 10. Ayrılmak, bölünmek

dost

 1. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı
 2. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo
 3. Sahibine sevgi gösteren hayvan.
 4. Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
 5. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan
 6. Sevilen, güvenilen yakın arkadaş.
 7. (C.: Dostan) f. Sevilen insan, muhib, yar.
 8. (en)Of Do.
 9. (en)Forthcoming.
 10. (en)Friend.

dost acı söyler

 1. Yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.

ayrılmak

 1. Ayırma işine konu olmak
 2. Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak
 3. Boşanmak
 4. Terk etmek.
 5. Işığın prizmadan geçerek basit renklerine ayrılması.
 6. Bölünmek.
 7. Azimet etmek.
 8. (en)Check out.
 9. (en)Break up.
 10. (en)Divorce.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dostdost acı söylerdost ağlatırdost ağlatır, düşman güldürürdost başadost başa, düşman ayağa bakardost bin ise azdır, düşman bir ise çokturdost canlısıdost canlısı kimsedost dostun ayıbını yüzüne söylerdosdos and dontsdos diagnosticsdos executabledos iletisiayrılmakayrılmaayrılma açısıayrılma anında biniciye verilen içkiayrılma durumuayrılma ısısıayrılayrılabilenayrılabilirayrılabilir kaynakayrılabilir klavyeayrıayrı ayrıayrı basımayrı baskıayrı baş çekmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın