doğa bakım sorunu ne demek?

 1. Canlının gelişiminde, soyaçekimsel özelliklerle çevrenin ve bakımın göreli etkilerini belirleme sorunu.

doğa

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
 10. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.

doğa bilgisi

 1. Tabiat bilgisi.
 2. (en)Natural study.

bakım

 1. Bakma işi.
 2. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.
 3. Emek verme biçimi.
 4. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.
 5. Ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme.
 6. Bir araç ya da aygıtın düzgün çalışması, uzun ömürlü olması için yapılması gereken işlemlerin tümü.
 7. Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi.
 8. (en)Attendance.
 9. (en)Custody.
 10. (en)Handling.

sorunu

 1. (en)Question, inquiry, enquiry, interrogatory, interrogation, query, inquiries.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğadoğa bilgisidoğa bilimcidoğa bilimcilikdoğa bilimidoğa bilimleridoğa dışıdoğa felsefesidoğa filmidoğa güçleri ile ilgilibakımbakım gerektirenbakım gideribakım giderleribakım işibakım karşılığıbakım kipibakım kremibakım masrafıbakım nesnesibakıbakıabakıcıbakıcı inekbakıcılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın