bakım nesnesi ne demek?

 1. Bk. hizmet nesnesi

bakım gerektiren

 1. (en)In disrepair.

bakım gideri

 1. Bir araç ya da aygıtın bakımı için gerekli gider.
 2. (en)Maintenance cost.
 3. (al)Unterhaltungskosten
 4. (fr)Frais d'entretien

nesne

 1. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
 2. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.
 3. Öznenin dışında kalan her konu, obje
 4. (Derleme., belirtilinesne, -i'li tümleç, -i'linesne) Geçişli eylemi tümleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: Ali bir kitap almış; Öğrenci para bulmuş, sahibine vermiş; Öğretmen ders anlatıyor; Meseleyi çözmeden gitmeyin; Çocuklar annelerinin evde bulunmayışını fırsat bilirler; Ali evi sattı, bahçeyi bıraktı; Bazı insanlar okumayı sever, yazmayı sevmez; Kar bütün limanı sarmıştı vb.
 5. İnsanın dışında kalan, görülebilen, dokunulabilen, bir ağırlığı ve kütlesi olan her türlü özdeksel varlık.
 6. (Lat. objectum = karşıda bulunan, karşıya konan) : 1- (Genellikle) Karşımızda bulunan şey. 2- Öznenin bağlılaşık kavramı olarak, özne ediminin, bilincin kendisine yöneldiği şey: a. Kendisine yönelinen, düşünülen, tasarlanannesne, kendisine yönelen bir edim olmadan var olmayan şey; bilinçte, düşünmenesnesi (konu) olarak düşünme olayının karşısında bulunan şey; düşüncel (ideal)nesne. b. Özne ediminden, bilinçten, bağımsız olan gerçek (real)nesne; gerçeklik olarak, dışdünyanın bir parçası olarak bilincin karşısında duran şey.
 7. Şey, herhangi bir şey.
 8. (en)Objective.
 9. (en)Objective case.
 10. (en)Body.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakım gerektirenbakım gideribakım giderleribakım işibakım karşılığıbakımbakım kipibakım kremibakım masrafıbakım onarım atölyesibakıbakıabakıcıbakıcı inekbakıcılıknesnesiznesneselnesnenesne açıklayıcısınesne adı buldeğiştir sihirbazınesne adını girinnesne almayan fiilnesnasnesanesainesaicnesaihnesaik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın