doğa bilimleri ne demek?

 1. Konusu tabiat, tabiat olayları ve kanunları olan fizik, kimya, gök bilimi, biyoloji vb. bilimler, tabiat bilimleri.
 2. Zooloji, botanik, jeoloji gibi bilim dallarını içine alan ve doğadaki hayvan, bitki ve yer ile uğraşan bilim dalları topluluğu. Tabiî ilimler.
 3. Zooloji, botanik, jeoloji gibi bilim dallarını içine alan ve doğadaki hayvan, bitki ve yerle uğraşan bilim dalları topluluğu, tabii ilimler.
 4. (en)General science.
 5. (en)Physical sciences.
 6. (en)Natural Sciences.
 7. (fr)Sciences naturelle

doğa bilimci

 1. Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı.

doğa bilimcilik

 1. Doğa bilimcisinin işi, uğraşısı.

bilim

 1. Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad.
 2. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
 3. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
 4. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
 5. Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.
 6. (en)Knowledge.
 7. (en)Learning.
 8. (en)Scholarship.
 9. (en)Lore.
 10. (en)Science.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğa bilimcidoğa bilimcilikdoğa bilimidoğa bilgisidoğadoğa bakım sorunudoğa dışıdoğa felsefesidoğa filmidoğa güçleri ile ilgilibilimlerin sınıflandırılmasıbilimleştiricilikbilimlikbilimlik kelimebilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın