bakım giderleri ne demek?

 1. Durağan değerlerin bakımı için işletmece yapılan giderler.
 2. Yapımı sağlayan makinelerin zamanla yıpranarak çalışma güçlerinin azalmasını önlemek üzere ödenen bakım ve onarım giderleri.
 3. (en)Maintenance charges.
 4. (fr)Frais entretiens

bakım gideri

 1. Bir araç ya da aygıtın bakımı için gerekli gider.
 2. (en)Maintenance cost.
 3. (al)Unterhaltungskosten
 4. (fr)Frais d'entretien

bakım

 1. Bakma işi.
 2. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.
 3. Emek verme biçimi.
 4. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.
 5. Ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme.
 6. Bir araç ya da aygıtın düzgün çalışması, uzun ömürlü olması için yapılması gereken işlemlerin tümü.
 7. Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi.
 8. (en)Attendance.
 9. (en)Custody.
 10. (en)Handling.

gider

 1. Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
 2. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
 3. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.
 4. Bir iktisadi karar biriminin mal ve hizmet üretmek veya tüketmek için harcadığı paranın tümü.
 5. Masraf.
 6. Bir filmin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü. TV
 7. Biz izlencenin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü.
 8. (en)Expense.
 9. (en)Expenditure.
 10. (en)Outgoings.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakım gideribakımbakım gerektirenbakım işibakım karşılığıbakım kipibakım kremibakım masrafıbakım nesnesibakım onarım atölyesibakıbakıabakıcıbakıcı inekbakıcılıkgiderlerin fonksiyonugiderlergiderlere aitgiderlemegiderleştirmegidergider akışıgider ayakgider ayrımıgider bölünmesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın