doğa felsefesi ne demek?

 1. (Eski Yunan'dan yeniçağa değin doğa bilimleri ile aynı anlamda) Doğa üzerine; doğanın özü, biçimleri ve gerçekleri üzerine bilim. Newton bile kendi evren mekaniğini "doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri" olarak adlandırıyordu.
 2. (Fizikötesinde) Özellikle Alman idealistlerinin yüksek bir doğa bilgisine erişmek için doğayı felsefe açısından inceleme denemeleri. 3-(Bilimseldoğa felsefesi) Doğa üzerine değil, doğa bilimleri üzerine felsefedir; a. Tek tek bilimlerin araştırmalarına dayanarak doğa üzerine kuşatıcı bir felsefe görüşüne varmak isteyen; b. özdek, uzay, zaman, yasalılık, mekanikçilik, dirimselcilik vb. gibi doğa bilimlerinin ana kavramları, temelleri, varsayımları üzerine felsefe yapmak isteyen bilgi dalı.
 3. (en)Philosophy of nature.
 4. (fr)Philosophie de la nature

doğa

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
 10. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.

doğa bakım sorunu

 1. Canlının gelişiminde, soyaçekimsel özelliklerle çevrenin ve bakımın göreli etkilerini belirleme sorunu.

felsefe

 1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.
 4. Dünya görüşü
 5. Bir konuda soyut düşünüş
 6. Bk. düşünbilim
 7. Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 8. Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği.
 9. Bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi.
 10. Bir kimsenin kişisel davranış ve düşüncelerine kılavuzluk yapmaya yarayan toplu ve tutarlı görüş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğadoğa bakım sorunudoğa bilgisidoğa bilimcidoğa bilimcilikdoğa bilimidoğa bilimleridoğa dışıdoğa filmidoğa güçleri ile ilgilifelsefeselfelsefefelsefe bölümüfelsefe i diniyefelsefe i elyaviyefelsefe i sanat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın