doğa ne demek?

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat

  Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu.

  H. Taner

  En çok yurdumdan söz ettim / Doğayla, insanla içli dışlı

  Cahit Külebi
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
 10. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.
 11. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya.
 12. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.
 13. (Bak: Tabiat)
 14. Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların hepsi, yer küre, tabiat.
 15. (en)Internal.
 16. (en)Character.
 17. (en)Complexion.
 18. (en)Disposition.
 19. (en)Earth.
 20. (en)Temperament.
 21. (en)Nature.
 22. (fr)Nature
 23. (la)Natura
 24. (la)Natura:doğa

doğa bakım sorunu

 1. Canlının gelişiminde, soyaçekimsel özelliklerle çevrenin ve bakımın göreli etkilerini belirleme sorunu.

doğa bilgisi

 1. Tabiat bilgisi.
 2. (en)Natural study.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğa bakım sorunudoğa bilgisidoğa bilimcidoğa bilimcilikdoğa bilimidoğa bilimleridoğa dışıdoğa felsefesidoğa filmidoğa güçleri ile ilgili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın