dad bir feryat iki ne demek?

 1. Çok çaresiz duruma düşmek.

dad

 1. Husumet, düşmanlık. (Osmanlıca'da yazılışı: da'd)
 2. Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir.
 3. Adalet. Hak, doğruluk. (Osmanlıca'da yazılışı: dâd)
 4. Baba, babacığŸım

dad blamed

 1. Dad-blamed, (resmi olmayan) lanetli, melun; sürpriz veya hafif rahatsızlık belirtmek için kullanılan edebikelam

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

feryat

 1. Haykırış, çığlık
 2. (en)Wail.
 3. (en)Outcry.
 4. (en)Scream.
 5. (en)Bellow.
 6. (en)Clamor.
 7. (en)Clamour.
 8. (en)Howl.
 9. (en)Jeremiad.
 10. (en)Lamentation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

daddad blameddad daddydad eylemekdad u siteddadadadaadadacıdadacılıkdadaismdada capoda conversionda costa eritrokeratodermisida costa sendromubirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın